Bardzo ważne jest zrozumienie, że inteligencja emocjonalna nie jest przeciwieństwem inteligencji, nie jest to triumf serca nad głową - jest to unikalne skrzyżowanie obu

O nas

Jesteśmy przedszkolem, które powstało z myślą o rozwoju inteligencji emocjonalnej u Dzieci.

Mamy świadomość, że umiejętność radzenia sobie z emocjami to najlepsze wyposażenie Dziecka na przyszłość, bowiem sukces w dorosłym życiu zależy w dużej mierze od umiejętności kierowania swoimi emocjami.

Naszym priorytetem jest stworzenie przyjaznego i stymulującego miejsca, gdzie dzieci będą mogły zdobyć umiejętność rozumienia, wyrażania, a przede wszystkim świadomego kontrolowania własnych emocji.

Tworzymy miejsce z pasją. Wyznaczamy trendy w edukacji przedszkolnej.

W swojej pracy czerpiemy z metod wychowawczych opartych na wzajemnym szacunku i miłości m.in. Pozytywnej Dyscypliny- z której otrzymaliśmy certyfikację jako jedna z pierwszych placówek w Polsce.

Nasza misja: rozwój inteligencji emocjonalnej przez zabawę

Rozwój inteligencji emocjonalnej (EQ) następuje już od początku życia. Jednak kluczowym momentem nabycia i ukształtowania świadomości emocjonalnej jest wiek przedszkolny. Dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie Dziecko nauczyło się identyfikować swoje emocje, nazywać je, akceptować, oraz reagować poprawnie.

W celu osiągnięcia inteligencji emocjonalnej, nie wystarczy znajomość teorii, dotyczącej zagadnienia. Sukces tkwi w świadomym i konsekwentnym nauczaniu poprzez odpowiedni program, który kontynuowany jest działaniami Rodziców w domu. Wspieramy i uczymy samoświadomości, kierowania samym sobą, poczucia sprawczości i wewnętrznej motywacji i współpracy z innymi.

Dzięki temu Dziecko będzie w stanie zaakceptować siebie; utrzymywać prawidłowe relacje z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami; skutecznie motywować się do działania (nawet pomimo pojawiających się niesprzyjających okoliczności); osiągać sukcesy w przyszłości.

Co jest dla Nas ważne

Rozwój inteligencji emocjonalnej , która ukształtuje poprawne reakcje w czasie przeżywania

Nowa jakość edukacji przedszkolnej

Traktowanie Dzieci z godnością i szacunkiem

Empatyczne relacje

Wysoki poziom edukacyjno-poznawczy

Pozostawienie Dzieciom czasu na swobodną zabawę, tak aby mogły rozwijać swoje pasje

Dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci

Wspieranie Rodziców w działaniach wychowawczych

  • ul. Zygmunta Krasińskiego 59A, 01-755 Warszawa